آزمون نیروی فرهنگ

 شرکت آزمون نیروی فرهنگ اولین شرکت مستقل خصوصی است که در راستای اهداف وزارت نیرو و صنایع برق کشور با هدف تمرکز در زمینه تعمیرات اساسی و نصب ترانسفورماتورهای قدرت ، راکتورهای جبران کننده ، تپ چنجر های تنظیم ولتاژ ، ژنراتورهای نیروگاهی و الکتروموتورهای فشارقوی در داخل و خارج از کشور با تأکید بر